Varme- og vandkabler

OVERBLIK

Et vital flow

For at holde byer og samfund i gang, skal vandet flyde frit. Fra kontorer, parcelhuse og til industrien og landbruget hjælper pumper med at holde vand i hanerne og planterne grønne. Vandværker, vandreservoirer, rensningsanlæg og industrianlæg m.v. kræver alle elektriske pumper, installeret under ekstreme miljøforhold.

For at sikre den kontinuerlige drift af disse, er kabler kritiske. Prysmian kabler er designet til elektrisk installation af nedsunket pumper til forskellige vandforhold. 

KABLER TIL NEDSUNKNE PUMPER

Kendetegn

 • Vandtætte gummikabler
 • Ikke giftige og smagsløse
 • Kemikalie bestandige
 • Højt ydende med lang levetid
 • Egnet til medium mekanisk belastning
 • Certificeret til vandsapplikation
 • Ekstremt lav yder diameter
 • Rundt eller fladt design

STANDARDER

Drikkevandskabler

Vores sortiment af drikkevandskabler har en ydrekappe af EPR gummikompound type EM6, der har en elastisk og glat overflade, som forhindrer snavs- og kalkaflejringer over tid.

Takket være vores specielle kompounds, opfylder vores drikkevandsserie kravene til de vigtigste europæiske standarder, der omfatter de ekstremt strenge regler og anbefalinger til KTW, DVGW standard W 270 samt ACS normer.
 

 • DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas & Wasserfaches) 
   
 • KTW (Kunststoffer und Trinkwasser).
   
 • ACS  (Attestation de conformité sanitaire) 

STANDARDER

Spildevandskabler

Spildevandet kommer fra husholdninger, industrier, erhvervsvirksomheder og institutioner. Det renses i renseanlæg, så forurenende stoffer nedbrydes og fjernes i en grad, så det ikke kan skade omgivelserne.

Derefter udledes det enten til vandløb, søer, havet eller nedsives i jorden. Hele denne proces kræver forskellige type elektriske pumper og dermed LV og MV kabler, til at transportere spildevandet rundt. Kablerne er i henhold til:
 

 • DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas & Wasserfaches) 
   
 • KTW (Kunststoffer und Trinkwasser)
   
 • ACS  (Attestation de conformité sanitaire) 

Komplet produktportefølje

Forsynings- og styrekabler til drikkevandspumper i enten rundt og fladt desing. Fås i skærmede eller en standardversion til MV-pumper. Godkendte til drikkevandsapplikation i henhold til nationale krav.

Kemikalie- og oliebestandige dykkabler med en meget robust yderkappe. Fås som forsynings- og styrekabler eller som hybridløsning i overensstemmelse til kundespecifikationer. Fås til FC-drev, i mellemspænding og i halogenfri version.

Dykkabler til varmtvandsanvendelse. Kablerne kan modstå vand- og damptemperaturer på op til 120°C og besidder en lang levetid. Fs i et rundt eller fladt kabeldesign

 

Højfleksible kabler til vandingssystemer egnet til robust installation under forhold med maksimal slidstyrke. Til underjordisk distribution og installation samt belysning.

Fleksible lav- og mellemspændingskabler til produktion af vedvarende energi anlagt i søer, floder eller  på havet. Kan anvendes ned til en dybde af 2000 meter. Fås som hybridløsning inklusiv styrekabel og fiberkabel til overvågning.

Kabelklip og konfektionering efter kundespecifikationer,  klar til installation af pumperne inklusive relevant kabeltilbehør. Vi tilbyder alle type løsninger til pumpeindustrien. Til alle dykkabler tilbyder Prysmian originalt gummimateriale i ruller og plader til samling og tilslutning af kabler.

Kontakt os

Industri & OEM

Kim Laursen