Menneskerettigheder

OVERBLIK

Menneskelig forpligtelse

Prysmian er en menneske-orienteret virksomhed, da vores succes gennem de sidste 140 år er bygget på vores medarbejderes frdigheder. Medarbejderne er nøglen til at skabe langsigtet bæredygtig værdi for alle vores interessenter.

Som en virksomhed, der opererer over hele kloden, tager vi konkrete handlinger for at sikre, at vi respekterer og beskytter menneskerettighederne for alle vores medarbejdere og dem, der er berørt af vores forretningsaktiviteter og forsyningskæden. Derfor gennemfører vi omfattende fjern og onsite vurderinger af vores fabrikker for at opdage eventuelle potentielle afvigelser til internationalt accepterede menneskerettighedsprincipper.

MENNESKERETTIGHEDSPOLITIK

Sikring af menneskers værdighed, frihed og lighed

Vi tror på, at bevarelse af menneskers værdighed, frihed og lighed er kernen i, hvem vi er som virksomhed.

Vi afviser enhver form for forskelsbehandling og alle ulovlige handlinger og aktiviteter. Vores menneskerettighedspolitik er designet til at få os til at operere inden for rammerne af FN's verdenserklæring om menneskerettigheder og af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) grundlæggende konventioner og forsøger at opretholde deres anbefalinger på tværs af alle vores lokationer.

 

Vores tilgang til menneskerettigheder

Vores tilgang til menneskerettigheder er baseret på tre søjler:

Engagement: Gennem vores politikker, praksis og retningslinjer har vi forpligtet os til at respektere og beskytte flere grundlæggende menneskerettigheder.

Rettidig omhu: Vi vurderer påvirkninger på vores medarbejders menneskerettigheder og dokumenterer vores resultater sammen med forskellige aktører. Alle vores lokationer er underlagt procedurer for rettidig omhu med hensyn til opretholdelse af menneskerettigheder.

Udbedring: Vi giver adgang til udbedring af krænkelser og forebyggende handlinger, såsom undervisning i menneskerettighedsrelaterede emner.

Menneskerettigheder og leverandører

Uden for koncernen søger Prysmian at sikre, at vores leverandører også respekterer menneskerettigheder ved at anvende en specifik Due Diligence proces, som vurderer risici på forsyningskædeniveau.

Vi analyserer løbende de risici, der er forbundet med leverandører og råvarer - og har vedtaget et adfærdskodeks herfor.

Prysmian informerer leverandører om disse retningslinjer i forbindelse med sourcing og kvalifikationsfaser. Prysmian foretager ligeledes løbende audits med det formål at inspicerer leverandører for at opdage og forhindre enhver krænkelse, og om nødvendigt at træffe konkrete foranstaltninger overfor leverandører, som ikke lever op til vores adfærdskodets for menneskerettigheder.