Privatlivspolitik

Forord

Denne Privatlivspolitik har til hensigt at give oplysninger om behandling og relaterede brugsmetoder af persondata som Prysmian Denmark A/S gennemfører i forbindelse med kontrol af datakvalitet (herefter "Kontroller" eller "Selskab") i forbindelse med og gennem hjemmeside https://dk.prysmiangroup.com (herefter "hjemmesiden").

Bemærk, at denne politik gælder for alle, der navigerer og / eller bruger hjemmesiden eller på anden måde interagerer med indhold og tjenester tilgængelige via hjemmesiden (herefter "brugeren").

Behandlingen af brugerens personoplysninger vil ske fuldt ud i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse, herunder forordningen (EU) 2016/679 ("GDPR").

 

Omdirigering til andre websites

Websiden indeholder links, som giver dig mulighed for at oprette forbindelse til andre websider også drevet af Prysmian eller tredje part.. Selskabet påtager sig intet ansvar for behandling af personoplysninger, som kan finde sted gennem eller i forbindelse med tredjeparts hjemmesider.

Derfor skal enhver bruger, der har adgang til sådanne websider og eller sociale platforme via hjemmesiden, omhyggeligt læse de relevante privatlivspolitikker for bedre at forstå, hvordan deres personoplysninger behandles af tredjeparter.

 

Trafikdata

Computersystemerne og softwareprocedurerne, som anvendes til at drive dette website, henter under deres almindelige virke, visse personlige data, hvis transmission er implicit ved brug af Internettets kommunikationsprotokoller.

Denne datakategori omfatter: IP-adresser, browsertype, operativsystem, domænenavn og websiteadressen hvorfra du har logget på eller af, oplysninger om de sider, som brugerne besøger i sitet, adgangstidspunkt, varighed af brugers ophold på en enkelt side, analyse af den interne sti og andre parametre, som angår brugerens operativsystem og computeromgivelser.

Disse tekniske IT data indsamles udelukkende i aggregeret og ikke umiddelbart identificerbar form. De vil kunne blive anvendt til at fastslå ansvar i tilfælde af hypotetisk kriminalitet mod sitet eller på forespørgsel af offentlige myndigheder.

 

Persondata direkte fra brugerne

Der er visse steder på hjemmesiden (f.eks. Nyhedsbrev), der tager sigte på at indsamle kunde personoplysninger, som brugeren selv beslutter at dele med selskabet. Det er fortsat klart, at datakontrolleren i dette tilfælde skal indsamle de data, som brugeren stiller til rdighed for at opfylde deres anmodninger.

Såfremt brugeren foretrækker at Kontrolleren ikke indsamler deres personlige data, opfordres de til ikke til abonnerer på nyhedsbreve. Efter at brugerne har læst denne politik, er de frit stillet til at dele deres persondata ved at udfylde de specifikke formularer tilgængelig på hjemmesiden.

 

Formålet med databehandlingen

Websiden er designet med det overordnede mål at give information om aktiviteter, produkter og tjenester, der tilbydes af de virksomheder, der tilhører Prysmian-koncernen. Det er derfor, at samling af brugerens personlige data i de fleste tilfælde ikke er påkrævet.

Under alle omstændigheder er hjemmesiden i henhold til principperne fra GDPR også bestemt til at minimere indsamlingen af ​​personoplysninger samt at udelukke behandlingen af ​​sådanne data i alle tilfælde, når de formål, der er beskrevet herunder, kan opnås med forskellige midler og / eller ved anonyme data.

Dine personoplysninger behandles af selskabet med det ene formål at:

 • at tillade en passende navigation på hjemmesiden
 • at give brugerne bedre mulighed for at udforske og få mere information om de aktiviteter, tjenester og produkter, som selskabet tilbyder
 • besvare og opfylde brugernes anmodninger
 • at lede rekrutteringsprocessen og indsamle CV'erne leveret via hjemmesiden
 • at overholde de forpligtelser, der er fastsat i gældende love og / eller anmodninger eller krav fra nationale myndigheder
 • leverer salgsfremmende nyhedsbreve vedrørende produkter og tjenester fra selskabet.


Skal dataene indsamles i fremtiden også til andre formål end dem, der er beskrevet ovenfor, vil selskabet på den ene side være forpligtet til at give brugeren passende oplysninger om sådanne nye formål for at muliggøre gennemsigtighed og brugerbevidsthed og på den anden side sikre, at der findes et gyldigt retsgrundlag (som brugerens samtykke), hvor det er nødvendigt, at foretage den relevante behandling.

 

Lovhjelm for databehandling

Levering af persondata fra brugerne selv er valgfrit. Det skal understreges, at hvis det afvises at stille visse data til rådighed for selskabet, kan det være umuligt at opfylde brugerens anmodning eller levere bestemte tjenester som f.eks. udsendelse af nyhedsbrev.

De databehandlings aktiviteter, der er anført ovenfor fra a) til e), kræver ikke erhvervelse af brugerens samtykke, da de er baseret på forskellige retsgrundlag, dvs. behovet for at udføre og levere de tjenester, der er blevet anmodet direkte af brugeren samt behovet for at sikre overholdelse af en juridisk forpligtelse, der gælder for datakontrolleren.

Derimod kræver afsendelse af salgsfremmende nyhedsbreve brugerens aktive registrering, og selskabet vil ikke være i stand til at levere denne form for kommunikation i mangel af brugerens forudgående specifikke samtykke.

 

Databehandlingsmetoder og databeskyttelse

Personoplysninger indsamles og behandles lovligt i henhold til ovennævnte formål og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Databehandling kan foregå både manuelt og elektronisk eller ved hjælp af informationsteknologiske værktøjer, dog altid under tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer datasikkerhed og -fortrolighed. Dette er især med henblik på at reducere risikoen for utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret offentliggørelse af eller uautoriseret adgang til personoplysninger, der ikke er i overensstemmelse med indsamlingens formål.

Databehandlingen udføres under tilsyn af datakontrollanten, der er behørigt bemyndiget til at få adgang til og behandle dataene i overensstemmelse med de instruktioner, der er fastsat af selskabet og gældende lovgivning om databeskyttelse.

 

Samarbejde med tredjeparts firmaer

De personoplysninger, der indsamles via hjemmesiden, vil ikke blive delt eller formidlet til tredjeparts firmaer, medmindre brugeren har givet sit samtykke hertil.

Skal data stilles til rådighed af selskabet til tredjepartsleverandører eller -partnere (såsom tjenesteudbydere, e-mail servere, hosting firmaer, it-virksomheder, kommunikationsbureauer m.v.) for at gøre det muligt for dem at udføre specifikke tjenester, der er forbundet med eller nødvendige for opfyldelsen af de ovennævnte formål, er det datakontrollantens ansvar at udpege sådanne tredjeparter som databehandler på grund af deres kapacitet, erfaring og pålidelighed og at give dem specifikke instruktioner vedrørende datasikkerheden. En opdaterede liste over dataprocessorer kan til enhver tid fås ved at sende en skriftlig anmodning til selskabet som angivet nedenfor.

Det er indforstået, at brugernes personoplysninger skal meddeles tredjeparter, såfremt de er offentlige eller retlige myndigheder, for at overholde bindende krav eller anmodninger i henhold til gældende lovgivning.

 

Dataopbevaring

Personlige data indsamlet via hjemmesiden opbevares i et format, der sikrer at brugerens identifikation kun er tilgængelig så længe de opfylder de formål, for hvilke dataene oprindeligt er indsamlet. Dette gælder ogs overholdelse af frister, der er fastsat i gældende love og forskrifter samt håndhævelse og beskyttelse af datakontrollantens rettigheder (i overensstemmelse med opbevaringsperioderne og lovbestemmelserne i loven), hvor det er nødvendigt. Når det ikke længere er nødvendigt i overensstemmelse med ovenstående, vil dataene blive slettet eller anonymiseret.

 

Overførsel af data til udlandet

I betragtning af den internationale karakter af Prysmians forretningsaktiviteter vil dataene blive overført og således behandlet af Prysmian selskaber i Europa - dog fortsat inden for de formål, der er beskrevet ovenfor.

I alle tilfælde, hvor dataene overføres til lande uden for EU, vil den relevante transmission være underlagt specifikke databeskyttelsesgarantier, som krævet i loven, f.eks. gennem vedtagelse af standardmodelklausuler som godkendt af Europa-Kommissionen eller andre tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger.

 

Databeskyttelsesrettigheder

Brugeren kan til enhver tid udøve sine rettigheder, herunder:

 • at få adgang til deres personlige data, bevis for de formål, som kontrolløren har forfulgt, hvilke kategorier af data der er involveret, tredjeparts modtagere af data, den gældende opbevaringsperiode, eksistensen af ​​automatiserede beslutningsprocesser
 • at have ukorrekte personoplysninger rettet straks
 • at slette sine data i de tilfælde, der er fastsat i loven
 • opnå begrænsninger til forarbejdning, hvor det er muligt
 • anmoder om overførsel af de data, der leveres til controlleren, dvs. modtagelse af dem i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, også til overførsel af sådanne data til en anden controller uden nogen hindring fra selskabet i alle situationer, hvor det kræves ved gældende lov
 • indgive en klage til den nationale tilsynsmyndighed 

For at udøve disse rettigheder eller for yderligere oplysninger og præciseringer, skriv venligst til [email protected].

 

Datakontrollant

Datakontrollanten er Prysmian S.p.A. - et selskab, med hovedkontor på Via Chiese 6 - 20126 Milano (Italien). Controllerens databeskyttelsesansvarlig kan kontaktes ved at skrive til [email protected].

 

Politikopdatering

Controller har ret til at ændre og / eller integrere denne privatlivspolitik over tid for at overholde nye lovbestemmelser og / eller inddrage nye tjenester. Af denne grund inviteres hver bruger til regelmæssigt at besøge denne side. Nedenfor er fremhævet den dato, hvor den sidste version af denne politik er blevet uploadet.

 

Seneste opdatering: 22/02/2023