CPR brandevne

OVERBLIK

Del af EU's CE-mærkning

CE-mærket er et led i EU’s ønske om at skabe fri bevægelighed af varer i mellem EU-landene. Ved at stille ens krav til produkter gennem lovgivning, reduceres tekniske handelshindringer.

Forordningen er designet til at sikre pålidelige oplysninger omkring ydeevnen for alle byggevarer, ved hjælp af et ensartet sprog og sammenlignelige tekniske specifikationer på tværs af Europa. Noget der er til gavn for både producenter, myndigheder, indkøbere og slutkunder.

CPR OMFATTER

Kabler til fast installation

Standard EN 50575 definerer kablers ydeevne, med hensyn til reaktion ved brand under Byggevareforordningen, der på engelsk hedder Construction Product Regulation (CPR). 

Kravet om CPR test og mærkning gælder for alle kabler til fast installation - svarende til halogenfri og brandhæmmende eller selvslukkende kabler. Konkret indebærer forordningen, at alle kabler installeret i en bygning skal være CE-mærket i henhold til et sæt defineret brandevne klassifikationer og testmetoder.

Brandsikre kabler vil dog fortsat blive testet og klassificeret i overensstemmelse med gældende national praksis og standarder.

CPR

Brandevne klassifikationer

Kabler kan i praksis klassificeres fra B1 til E. Dette gøres ved hjælp af brandtests der måler flammespredning og varmeudvikling

Kabler til klasse B1, B2, C og D testes yderligere for 3 sub-kriterier i forbindelse med røgudvikling, brandbare dråber og syreudvikling under brand.

Tilsammen skabes et totalt overblik over sikkerhedsniveauet for kablet i henhold til de definerede ydeevneklasser.

Tre sub-klassifikationer

CPR

Brandtests

CPR mærkning kræver at brandtest i henhold til EN 50575 foretages enten af en tredjepart eller eget akkrediteret test facilitet. Kabelegenskaber, der reguleres under den nye harmoniserede produktstandard for kabler er:

  • Reaktion på brand
  • Resistens ved brand (brandsikkerhed)
  • Afgivelse af farlige partikler

Reaktion på brand defineres som - en reaktion fra et materiale under specifikke testbetingelser, der bidrager til dets egen nedbrydning, når udsat for brand. Denne proces involverer følgende aspekter:

  • Flammespredning
  • Røgtæthed
  • Brandbare dråber
  • Syreudvikling
  • Varmeudvikling

Test faciliteter

EN 50575

Overholder mit kabel CPR ?

Elektriske kabler udgør livsnerven i en bygning. Det er, hvis de fungerer som forventet !

Men da der er en tendens til, at alle kabler se ens ud, er det ikke nok blot at antage, at de alle fungerer ens. Så vores råd er - pas på og tjek efter.

Det er installatørens eller entreprenørens ansvar, at sikkerheden er i orden for de elektriske kabler, der installeres i en bygning. Et sub-standard kabel kan for eksempel få lysene til at gå ud, men udgør tillige en alvorlig fare både ved installation, men også i dets levetid. Cirka 27% af alle elektriske brande i EU kan henføres til defekte kabler.

I henhold til CPR skal alle kabelprodukter til fast installation klart oplyse konstruktions normen og brandklassen for materialernes ydeevne ved brand. Derudover skal der medfølge en DoP ydeevnedeklaration og DoC overensstemmelses erklæring.

CPR

Spot et dårligt kabel

Øverst på listen over risikable kabelprodukter, er dem hvor der benyttes for lidt ​​kobber i lederen. At spare på kobberindholdet er en hurtig måde for producenten af tjene penge på, men det er risikabelt. Hvis lederen er mindre end den burde være, eller hvis kobberet kombineres med andre metaller såsom aluminium eller stål, er der risiko for, at kablet let overbelastes eller overophedes og derved forårsager stød, kortslutter eller i værste fald starter en brand.

Tykkelsen på ​​isolationen og yderkappen kan også forårsage sikkerhedsproblemer. Her gælder det igen, at risikable kabelprodukter er dem hvor der benyttes for lidt isolations- eller kappemateriale. Kappe og isolation kan også let blive skøre og smuldre over tid, såfremt der er benyttet lavkvalitets materialer, hvorved kobberlederen blotlægges med fare for elektrisk stød, kortslutning eller brand. Alternativt kan det betyde, at kabler ikke fungerer korrekt ved bestemte temperaturer.
 

Det er kablets konstruktionsnorm, oplyst på produktets DoP (Ydeevne-deklaration), der specificerer minimumstykkelsen på lederen, isolation og yderkappe. Her er et par forskellige eksempler på minimumstykkelsen i henhold til standardnormer:

 

VEJLEDNING

EuropaCable

Prysmian støtter op om Europacables kommunikationskampagne for øget opmærksomhed på overholdelse af CPR. 

Som brancheforening for europæiske kabel- og ledningsproducenter mener EuropaCable. at CPR udbredelse og kendskab er den mest effektive måde til at præcisere lovmæssige krav for at sikre, at sikkerhedsstandarder bliver opfyldt. 

 

Salg

Vælg afdeling

Jan Juul