Services

MÅLING OG KLASSIFICERING AF PD

PRY-CAM

Med Prysmian serie af PRY-CAM produkter, skaber vi en revolution inden for partiel udladning (PD), asset management og tilstandsvurdering af elektriske aktiver. Disse løsninger er designet til at beskytte vores kunders elnet mod reelle udfordringer og problemer, der opstår i forbindelse med blackouts og serviceafbrydelser. PRY-CAM løsningerne gør brug af ekstern wifi tilgang til internettet.

Løsningen består af bærbare eller stationære instrumenter, der er i stand til at udføre PD-måling uden serviceafbrydelse.

Data fra PD-måling og tilstandsbedømmelse indsamles og opbevares i en cloud løsning, der kan tilgås eksternt fra internettet - på tværs af lande og kontinenter. Dette muliggør hurtigere, mere præcise og effektive vedligeholdelsesstrategier for elektriske aktiver og systemer.

INTELLIGENT TROMLEHÅNDTERING

ALESEA

Prysmian Alesea er en digital løsning til lagerstyring af store kabeltromler. Via Alesea er aktuel og præcis information om kabelaktiver altid tilgængelig online. Ned til hvert aktivs geografiske placeringstatus, historik, anvendelse og håndteringsbetingelse. Løsningen oplyser også, når der sker handlingsbaseret ændringer til tromleaktiver.

Alesea er baseret på en indbygget smart enhed per kabeltromle, der inkluderer en GPS-tracker, miljøsensor, bevægelsesdetektor og global mobildækning. Den indhentede data samles og vises på en brugervenlig cloud-baseret platform, der kan oplyse om kabelforbrug, restlængder, transport og sikkerhed.

Med Alesea omdannes kabeltromlen fra ren emballage til et smart aktiv, som kan støtte vores kunder med at analysere og forbedre deres lagerstyring og -effektivitet såvel som bæredygtighed og kundeservice.

FOR ØGET DRIFTSEFFEKTIVITET

Test & måling

På et marked, der kræver mere og mere effektive, bæredygtige og intelligente elnetværk - er Prysmian centralt placeret som leverandør af både kabel - og serviceløsninger. Vi tilbyder det nyeste inden for avanceret teknologi, der opfylder nye sikkerhedskrav samt en serie af services, der hjælper vores kunder med at udnytte deres netværk fuldt ud, samtidig med at de sikrer lave ejeromkostninger.

Den stigende efterspørgsel efter elektricitet kræver en højere transmission af energi gennem kabelsystemer. Typetests er derfor udviklet til at kontrollere design og ydelse af MV- og HV-kabler samt tilbehør, for at vurdere pålideligheden af sådanne systemer over tid. 

AF OLIEFYLDTE KABLER

Miljøvenlig rensning

Skal oliekabler tømmes kan dette gøres ved hjælp af Prysmian ODB løsning.

Den er baseret på en unik blanding af miljøvenlige og ikke-patogne
bakterier i stand til at sive ind i den papirbaserede kerne af kabler og
aktivt nedbryde den dielektriske olie i kablet. 

Alt udstyr til løsningen er let transportabelt og leveres i en 
færdigmonteret container

TIL OLIEFYLDTE KABLER

Lækage detektion

Prysmian PFT (Perfluorocarbon Tracers) løsning gør det muligt for elforsyningsselskaber at lokalisere lækage til væskefyldte kabler
såsom oliekableruden at deaktivere deres kabelkredsløb.

Dette medvirker væsentligt til at minimere nedetid samt miljøbelastninger fra kabellækage.

Dermed kan væskefyldte kablers livstid forlænges, hvilket resulterer i lavere samlede ejeromkostning.

 

Kontakt os

Elforsyning & Services

Tine Kjeldsen