Whistleblower ordning

OVERBLIK

Identificering af snyd og forsømmelse

Prysmians etiske kodeks foreskriver et sæt værdier for virksomheden, som alle medarbejdere adfærdsmæssigt forventes at leve op til. Det repræsenterer et effektivt redskab til forebyggelse af uansvarlig eller ulovlig adfærd blandt alle medarbejderne og interessenter. Men vi ønsker at gøre mere.

Derfor har vi implementeret en whistleblower ordning, som vi kalder ”Helpline”. Den repræsenterer et af de mest effektive værktøjer til at identificere snyd og forsømmelse. Ordningen overholder seneste bedste praksis inden for etisk arbejdskultur, og er med til at øge medarbejdernes bevidsthed om koncernens politik vedrørende for eksempel korruption.

Sikker 3.parts styret

Vi har etableret en dedikerede og sikre kanaler (herunder telefonlinjer og en webportal) hvor medarbejdere kan indrapportere misbrug. Disse kanaler styres af et uafhængigt eksternt selskab (The Network, Inc.), som har et bindende mandat til at beskytte identiteten af whistleblowers. De fungerer som formidler ved både opfølgning, afvikling og afslutning af sager.

Ved siden af ​​disse kanaler, har vi dannet en Whistleblower Committee, der efter behov skal evaluere, undersøge og rapportere samt vedtage sammenhængende og hensigtsmæssige foranstaltninger.