EPD dokumentation

OVERBLIK

3.parts validerede og produktspecifikke EPD'er

Værdiskabelse er centralt for os.

Derfor har vi valgt at investere penge og ressourcer i at udarbejde produktspecifikke miljøvaredeklarationer i form af standardiserede og 3.parts verificerede EPD for en række af vores mest populære kabeltværsnit

Vores kablers bæredygtige fodaftryk i form af LCA-dokumentation er en merværdi, vi som producent tilbyder dig - og som du frit kan benytte direkte i forbindelse med dit bæredygtighedsarbejde.

Læs mere om værdien af en EPD, hvordan en EPD er opbygget og hvordan du bruger den.

DOKUMENTATION

Værdien af en EPD

En EPD i sig selv garanterer ikke, at produktet er miljøvenligt - men leverer en standardiseret, vidensbaseret og 3.parts verificeret miljøvaredeklaration, der kan benyttes til flere formål såsom:

 • evaluering på byggeniveau i forbindelse  med sourcing og indkøb 
 • dokumentation til bæredygtighedscertificering af hele byggerier 
 • dokumentation i forbindelse med udbud og miljøpåstande

Bemærk, at ikke alle EPD'er er direkte sammenlignelige ! Kig hvordan de er opbygget. Det er en forudsætning, af de sammenlignelige EPD'er er udarbejdet i henhold til samme LCA standarder, PCR og er enten produktspecifikke eller generelle. EPD'er kan variere, da indpakning kan være inkluderet eller ej, CO2 beregning for materialer og logistik kan også varierer samt standarder og regler kan variere per land.

LCA DOKUMENTATION

Opbygning af vores EPD'er

For at udarbejde en produkt EPD benytter vi en generator fra LCA Norge, der er verificeret af EPD Norge. Med dette redskab kan vi kortfattet beregne et verificeret fodaftrykt for alle kablets materialer og processer og derigennem opsummerer en samlet miljøprofil for et færdigt kabel - på en vidensbaseret måde. Selve dokumentet publiseres via EPD Norge. 

Det er altså en standardiseret metode til at levere information om energi- og ressourceforbruget, affaldsgenerering og miljøpåvirkning samt anvendelse og bortskaffelse af et specifikt kabel. En livscyklusvurdering kortlægger kablets miljøegenskaber over hele dets livsforløb - hvilket i princippet svarer til en fuld EPD fra vugge til grav og genopstandelse.
 

 • Produktfasen (A1-A3) omhandler tilvejebringelsen af råmaterialer, transporten til produktionsstedet og fremstillingsfasen (vugge til port).
 • Byggeprocesfasen (A4-A5) omhandler transport fra produktionsstedet til byggepladsen samt byggeprocessen på pladsen.
 • Brugsfasen (B1-B7) omhandler miljøpåvirkningen i brugsperiode, inkl. vedligeholdelse, reparationer eller udskiftninger.
 • Endt levetid (C1-C4) omhandler virkningerne af demontering eller nedrivning, transport til affaldsbehandling samt bortskaffelsesprocesser.
 • Genbrug, genvinding- eller genanvendelse potentiale (D).


Disse EPD'er er specificeret i standarden ISO-14025 type III samt EN 15804:2012 +A2:2019 og er udarbejdet på baggrund af en livscyklusanalyse (LCA) i henhold til ISO-14040-14044 mens indholdet er i overensstemmelse med krav og retningslinjer til ISO-1402. Yderligere er de underlagt produktkategorien cPCR (Product Category Rules) for kabler og ledninger NPCR 027.2022 del B.

 

 

MERVÆRDI

Vores forpligtelse

Hos Prysmian Danmark vil vi gerne gå foran og være åbne omkring indholdet af vores kabelprodukter.  At have en EPD viser, at vi prioriterer klima og ønsker at gøre en forskel. Internt er LCA-analysen også et vigtigt internt redskab for vores videre produktudvikling og reduktion af produkternes fodaftryk. 

Vi har modtaget mange forespørgsler om produktspecifikke EPD'er og fornemmer at vores kunder vil værdsætte denne type dokumentation. Specielt i forbindelse med kunder såsom rådgivende arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer, som har brug for at minimere CO2 belastningen og bygge miljøvenligt.

FORSKELLE

EPD versus PEP

EPD Norge har underskrevet et gensidigt forståelsesnotat (MOU) med PEP Ecopassport,  en non-profit fransk EPD operatør. Dette betyder i praksis, at dokumentation vil være at finde i begge databaser i EPD og XML format. Som bruger af disse databaser, er det fremover vigtigt at bemærke væsentlige forskelle til hvordan dokumentationen er udarbejdet - især ved sammenligning.
 

 • Måleenhed: PEP dokumentation er baseret på 1.000 meter produkt, mens LCA-norge beregner ud fra 1 meter produkt
   
 • GHG beregninger: EPD-norge anvender data fra Ecoinvent 3.6, mens PEP benytter data fra EIME 5.9.1 
   
 • Standard: EPD-norge anvender EN 15804:2019 + A2, mens PEP anvender XP C08-100:2026 - dermed er de ikke direkte sammenlignelige
   
 • Specifik versus generel: EPD-norge udsteder kun produktspecifik dokumentation, mens mange PEP'er omfatter vægtet dokumentation for lignende produkter

Download vores EPD'er her

EASY STRIP 300/500 V - (3G1,5 + 3 G2,5 + 5G1,5 +5G2,5)

AFUMEX PLUS 300/500 V - (3G1,5 + 3 G2,5 + 5G1,5 +5G2,5)

SLIM LINE 300/500 V - (3G1,5 + 3 G2,5 + 5G1,5 +5G2,5)

ACEFLEX ECO CABLE PURE 1 KV - (5G6mm)

ACEFLEX ECO CABLE PURE 1 KV - (5G10mm)

ACEFLEX ECO CABLE PURE 1 KV - (5G16mm)

HIK-AL-S 0,6/1 KV PE KAPPE - (4C150)

PEX-AL-S 0,6/1 KV - (4X240 mm)

AXLJ-RMF EcoCable 3x95/50 LT SPEC 24 kV

AXLJ-RMF EcoCable 3x150/35 LT SPEC 24 kV

AXLJ-RMF EcoCable 3x240/50 LT SPEC 24 kV

AFUX-HF C-PRO 500 V

GC-Line 1-leder 500V

GC-Line Flerleder 500V

Kontakt os

Grossist & Installatør

Kim Laursen