Vilkår og betingelser

dk.prysmiangroup.com hjemmeside er en online informations- og kommunikationsservice leveret af Prysmian S.p.A. ("Prysmian"). Vilkår og betingelser for brug heraf kan ændres eller opdateres uden varsel.


Intellektuel ejendom

Adgangen til denne hjemmeside indebærer accept af vilkår og betingelser i denne meddelelse. Medmindre andet specifikt er angivet, er tekster, billeder, fotos, grafik eller audiovisuelt vist på denne hjemmeside ophavsretligt beskyttet af Prysmian (Copyright © 2024 Prysmian) eller af Prysmians virksomheder eller af deres licensgivere, alle rettigheder forbeholdes. De må ikke kopieres, ændres, bruges, reproduceres, overføres, uploades, offentliggøres eller distribueres, helt eller delvist - uden forudgående skriftligt samtykke fra ejeren.

Medmindre andet specifikt er angivet, ejes Prysmian-navnet, PRYSMIAN-varemærket eller de varemærker, der vises på denne hjemmeside, af Prysmian eller af Prysmians virksomheder eller af deres licensgivere.

De må ikke kopieres, ændres, bruges, reproduceres, overføres, uploades, offentliggøres eller distribueres uden forudgående skriftligt samtykke fra ejeren. Prysmian giver tilladelse til elektronisk at kopiere og udskrive dele af denne hjemmeside på papir til personlig brug, med advarslen "Copyright © 2024 Prysmian". Enhver uautoriseret brug af Prysmian-indhold eller varemærker skal betragtes som en krænkelse af Prysmians intellektuelle ejendoms- og ophavsret og kan retsforfølges i overensstemmelse med gældende love.


Ansvarsfraskrivelse

Prysmian giver ingen udtrykkelige eller underforståede garantier med hensyn til dets nøjagtighed, fuldstændighed, anvendelighed, enhver brug af brugere, og påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser, der opstår deri, på trods af at der er taget rimelig omhu for at indsamle og vise informationen indeholdt deri. Prysmian påtager sig intet direkte eller indirekte ansvar overhovedet for brugernes adgang til denne hjemmeside eller for noget indhold af brugere, uanset dets natur.

Virksomhedsoplysninger og finansiel information om Prysmian er nøjagtige fra den dato, de indsendes til den relevante regulerende myndighed eller på anden måde offentliggøres. Deling af sådanne oplysninger over nettet skal ikke fortolkes som at antyde, at der ikke er sket nogen ændring siden datoen, hvor oplysningerne blev indgivet, eller at oplysningerne stadig er nøjagtige på et hvilket som helst tidspunkt efter datoen, hvor de blev indgivet eller på anden måde offentliggjort.

Produktinformation - køber af varer bør rette særlige forespørgsler om varens art, og om de er egnede til varens tilsigtede anvendelse. Prysmian kan foretage forbedringer og/eller ændringer af produkterne beskrevet på denne hjemmeside uden forudgående varsel.

Engelsk sprog - De fleste af dokumenterne på denne hjemmeside blev oprindeligt skrevet på engelsk og er blevet oversat til engelsk for din bekvemmelighed. Mens vi forberedte oversættelserne, forsøgte vi at oversætte så direkte som muligt uden at forstyrre tekstens generelle flow. Der kan dog uundgåeligt være forskelle i oversættelsen, og hvis dette sker, vil den engelske tekst sejre.

Juridiske terminologier er oversat fra italiensk til dansk og er muligvis ikke identiske med lokale begreber og love. 


Links

Links til andre websteder indeholdt heri er udelukkende for brugerens bekvemmelighed. Prysmian er ikke ansvarlig for indholdet af nogen anden side, der kan tilgås fra denne hjemmeside, eller hvorfra denne hjemmeside kan tilgås. Tilslutning til andre websteder fra dette websted sker på brugerens egen risiko, og brugerne bør sikre, at de har taget passende forholdsregler mod virus eller andre sådanne elementer. Prysmian har absolut ingen kontrol over indholdet på sådanne websteder, herunder reklamemateriale, indeholdt på sådanne websteder, eller for produkter eller tjenester, der tilbydes af tredjepart. Sådanne produkter eller tjenester er på ingen måde sponsoreret, delt eller understøttet af Prysmian.


Oplysninger fra brugere

Ethvert materiale, der sendes til Prysmian via e-mail skal uden andet specificeres anses for ikke fortroligt. Prysmian erhverver ejendomsret til og har ingen forpligtelse af nogen art med hensyn til sådanne materialer. Derfor kan Prysmian frit reproducere, bruge, afsløre, vise, transformere  og distribuere materialerne til andre uden begrænsning. Ydermere kan Prysmian frit bruge, uden nogen form for overvejelse, enhver information, idé, koncept, knowhow eller teknik indeholdt i sådanne materialer til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter, der indeholder sådanne materialer.

Brugere der sender materialer til Prysmian, garanterer, at alle materialer er egnet til offentliggørelse og accepterer at holde Prysmian skadesløs for enhver eventuel tredjeparts handling i forbindelse med sådanne materialer.

 

Investor relationer

Indholdet af siderne om "Investor Relations" er leveret af Teleborsa S.r.l, på vegne af Prysmian S.p.A.

 

Seneste opdatering: 22/03/2024