Tromlehåndtering

OVERBLIK

Vejledning om korrekt tromlehåndtering

Kabler skal præstere ved fuld ydeevne over hele deres levetid.

Derfor er håndtering, transport og opbevaring af kabler ekstremt vigtigt. Den mest almindelige og sikreste måde at transportere kabler, fra en af vores fabrikker til kunden, er ved hjælp af tromler.

Her er alt hvad du behøver at vide om transport af kabeltromler - så det ruller let og ubesværet.  

VEJLEDNING

Intakte tromler sikrer fuldt funktionalitet

Et kabel er et værdifuldt produkt, og det transporteres normalt på en kabeltromle. En tromle kan virke kraftig nok til at kunne bære et kabel, der vejer flere hundrede kilo eller  måske op til fire tons - men herved bliver tromlen også mere sårbart.

Hvis håndteringen udføres korrekt, beskytter tromlen kablet mod transportskader. Men hvis tromlen bliver beskadiget under transporten eller håndteringen, kan kablet også  blive fejlbehæftet. Og det bliver måske ikke  opdaget før efter installationen - hvor repara-tion eller erstatning kan blive ekstremt dyr. 

Formålet med disse instruktioner er at beskrive, hvordan skader kan undgås ved korrekt håndtering af kabeltromler.   

TEKNISK INFO

Lastning og losning

Kabeltromler skal transporteres på biler, lastbiler, tog med videre med tøndeaksen i vandret position og på en sådan måde, at tromleflangerne ikke berører kablet på andre tromler. For at forhindre rulning skal tromler fikseres forsvarligt med kiler ved flangefoden. Det er strengt forbudt at fastgøre tromler alene med tovværk på de to flanger. Sørg for at tromler er tilstrækkelig stabiliserede, så bevægelse under pludselige stop og start begrænses. Tunge tromler skal forankres korrekt ved hjælp af kæder, fra gulvet op langs vangesiderne og gennem akslen af tromlen. Under ingen omstændigheder må tromler transporteres liggende på vangesiden. 

Tab aldrig en tromle på jorden, selv fra små højder.  

Når der benyttes en gaffeltruck, skal gaflerne være lange nok til at understøtte hele tromle bredden. Flyt altid tromlen med tromleflangerne vinkelret på gaflerne. Flyt aldrig tromlen med  gaflerne placeret mellem de to tromleflanger direkte mod kablet. Afstanden mellem gaflerne skal  være tilstrækkelig til at sikre en stabil position af tromlen. 

Løft af tunge tromler med højspændingskabler bør kun foretages med en kran og ved hjælp af en spredestang. Brug kun en spredestang, der er designet og certificeret til at løfte den pågældende tromlestørrelse, vægt og bredde. 

TEKNISK INFO

Tromle rulning

Logistikpersonalet skal uddannes i korrekt og sikker håndtering af både fulde og tomme tromler. 

Rulning af tunge tromler med mellem- og højspændingskabler skal undgås. Under særlige omstændigheder kan små tromler rulles korte afstande ved hjælp af flangerne, forudsat at overfladen er jævn og uden farlige udfordringer. 

For at forhindre kablet i at trille ud af tromlen, bør tromlen kun rulles i den retning, der er angivet  med pilen, malet på flangerne. I mangel af en pil skal tromlen rulles i den modsatte retning af  kabelviklingen. Hvis tromler rulles på jorden, skal disse forsigtigt “lempes” over ru overflader. Tromler må ikke  stoppes brat ved hjælp af en væg eller andet faststående objekt.

Hvis tromleakslen eller  flangerne bliver beskadiget, skal tromlen udskiftes med det samme. 

TEKNISK INFO

Tromle opbevaring

Efter losning og håndtering skal kabeltromler opbevares med tøndeaksen i vandret position og på  en sådan måde, at tromleflangerne ikke berører kablet på andre tromler. Ved opbevaring af tromler skal følgende krav efterleves:

 • Tromler må kun opbevares med tøndeakslen i vandret position. 
 • Opbevaring af tunge tromler i flere lag bør undgås. Mindre tromler kan opbevares i flere lag, hvis de er designet til ekstrabelastning, og såfremt der kun er flange-til-flange kontakt. 
 • Opbevar aldrig tromler, så flangerne er i berøring med kablet eller indpakningen. 
 • Hvis tromler opbevares i et område med hyppig trafik (gaffeltrucks), bør der opstilles passende barrierer for at forhindre beskadigelse af udstyr, tromler og kabler. 
 • Tromleboltene skal strammes med jævne mellemrum. 
 • Under langvarig opbevaring skal tromler rulles 90° hver tredje måned.  
 • Hvis der klippes kortere længder af kablet, skal den åbne ende af kablet, der er tilbage på tromlen, straks forsegles igen for at forhindre indtrængning af fugt. Kabelenden skal derefter fastgøres til tromleflangens indvendige kant - for at forhindre skader under håndtering af tromlen.    
 • Hvis det er nødvendigt at spole hele elle dele af kabellængden over på en anden tromle, skal diameteren på den nye tromletønde være mindst den samme størrelse, som den originale tromle.   
 • Vælg et opbevaringssted der er plant og tørt - helst indendørs med et betongulv uden risiko for faldende genstande, oversvømmelse, kemisk spild (olier og fedt), åben ild eller overdreven varme.
 • Sørg for, at kablets endetætning er intakt og kan forhindre fugtindtrængning. 
 • Anmeld eventuelle tromle- eller kabelskader. 
 • Undgå at benytte ekstra søm eller bolte på tromler, da flangetykkelsen kan varierer.  

 

drum-handling-storage

TEKNISK INFO

Kabel trækning

Kabeltrækning bør udføres af faglært arbejdskraft og håndteres med nødvendig omhu, da kabler  er af høj værdi og følsomme over for skader. Før påbegyndelse af kabeludrulningen skal alt jern og  søm, såsom hæfteklammer eller bolte fra indersiden af tromlen fjernes. Sørg for at forhindre, at  kablet slæbes henover jorden, fortovet eller genstande, som kan beskadige kablet. Stabiliser tromlen på en rulle, vogn eller spil når kablet rulles ud og op. 
 

 • Kablet skal vikles af tromlen med tromleaksen i vandret position.   
 • Træk altid i kablet under kontrollerede forhold, med jævne og lineære bevægelser. 
 • Trækstyrken bør ikke overstige den tilladte. 
 • Buk eller vrid aldrig kablet mere end tilladt. 
 • Benyt rulle, vogn eller spil til at fiksere og dermed bremse tromlen i at rulle.  
 • Sørg for, at kablet ikke slæbes henover overflader og genstande, som kan beskadige det. 
 • Sørg for, at udrulningstilbehør har den tilstrækkelige kapacitet.  
 • Sørg for, at spillet er forudindstillet med maksimalt træk og automatisk stop ved overbelastning  
   

Under kabeltrækning skal der benyttes en kabelrulle eller vogn for at understøtte kabeltromlen på  tværs af hele tromlebredden. Ved udrulning på lange lige sektioner, skal der placeres en rulle for  hver 2-4 meter samt ved hjørner - for ikke at overskride den anbefalede bøjeradius.  

Planlægning og placering af kabelruller foretages først. Dernæst kontrolleres den frie rotation på  rullerne. Ruller skal have afrundede kanter med en overflade, der sikrer mindst mulig friktion.    Når alt dette er tjekket og på plads, kan kablet trækkes af tromlen.