Et børsnoteret selskab

OVERBLIK

Hvad det at være et børsnoteret selskab betyder for os

At være et børsnoteret selskab med en bred aktionærbase ejet af institutionelle investorer og uden en majoritetsaktionær er en grundlæggende del af Prysmians identitet.

Dette kræver, at vores bestyrelse løbende har en god dialog med aktionærer og øvrige interessenter i kombination med en gennemskuelig, meritokratisk og etisk adfærd, der er integreret i hele organisationen og vores daglige drift.

Vi tager ansvar for at tilpasse og eksekvere på forkant med markedet og mener, at denne tankegang sikrer os en tæt og tillidsfuld forbindelse til vores aktionærer og kunder.

INVESTORER I 2022

Aktie ejerskab per type og geografi

 

 

 

 

VOKSENDE

Investor fokus på ESG

Siden 2019, har der været et voksende antal investorer med fokus på ESG.I 2022 udgjorde disse 48% af alle institutionelle investorer versus 44% i 2021 og 13% i 2019. Dertil er 71% af selskabets kapitalen ejet af aktionærer med en GARP strategi (Growth as Reasonable Price). 

Prysmians bestyrelse består hele 67% af eksterne og selstændige medlemmer hvoraf 42% er kvinder. 

BÆREDYGTIGHED

ESG fuldt integreret

bestyrelsesniveau ledes Sustainability Committeen af tre uafhængige direktører, der har til opgave at overvåge gruppens rangering på ESG-indekser, fremsætte forslag til bestyrelsen samt godkende offentliggørelse af den årlige konsoliderede ikke-finansielle bæredygtighedsrapport.

ledelsesniveau definerer og implementerer en Sustainability Steering Committee under ledelse af Chief Operating Officer (COO) strategien på tværs af 10 virksomhedsfunktioner. Styregruppen mødes med jævne mellemrum for at diskutere strategiske bæredygtighedsprioriteter, handlingsplanens (Scorecard) fremskridt og dens implementering. Strategiske mål implementeres på virksomhedsniveau og integreres i lokale politikker og alle daglige aktiviteter.

En Diversity, Equity & Inclusion Committee har ligeledes til opgave at definere virksomhedens mangfoldigheds- og inklusionsmål samt overvåge fremskridt hertil. Bæredygtighedspolitikker koordineres af Corporate and Business Communications Department, som udfører bæredygtighedsrapportering og varetager interessent inddragelsesaktiviteter.