Interview: Vejen til et offentligt selskab

categories: Koncern  Elforsyning  Distribution 

Interview med CEO Valerio Battista: Vejen til et offentligt selskab

elforsyning   -   05/07/2023 - 04:35 PM

"Kontrol af virksomheden udøves ikke kun på baggrund af antallet af aktier, men også gennem resultater og det faktum, at alle aktionærer følger udviklingen," udtaler administrerende direktør Valerio Battista. Han har siden 2005 stået i spidsen af selskab, der i dag er et 100% offentligt ejet selskab,  uden en majoritetsaktionær. Kun to egenkapitalinteresser er underlagt rapportering til Consob, Italiens regeringsmyndighed med ansvar for regulering af det italienske værdipapirmarked. Disse er de 6.199% ejet af Clubtree og de 3,034% ejet af af Norges Bank. Selskabets medarbejdere ejer også en interesse på godt 1%. Resten af ​​egenkapitalen er i hænderne på institutionelle og private investorer.

På trods af selskabets store antal aktier, har dets ledelse været stabilt siden noteringen i 2007. "Det er umuligt at beskytte mod et muligt angreb fra en anden virksomhed, der er interesseret i at overtage et selskab. Det er klart, at vi som et offentligt selskab efterlever alle vores aktionærers interesser. Hvis alle interessenters ønsker respekteres, er problemet med salg til tredjeparter ikke et problem. Et offentligt tilbud vil også skabe værdi," forklarede Battista."

Som bevis på, at virksomheden har til hensigt at forblive i Italien, er et nyt hovedkontor med tilknyttet forsknings- og udviklingsfacilitet blevet bygget i Milano. I Italien er 70% af de italienske virksomheder dog fortsat familieejede, og her opstår der tit problemer ved et generationsskift. Løsningen på det ligger i professionel ledelse.

For eksempel, i 2005 da Pirelli Cavi solgte kabeldivisionen fra, hvilket resulterede et lånefinansieret opkøb og etableringen af ​​Prysmian, satte jeg betingelser for en overdrevet gearing. Jeg valgte ikke at være involveret, såfremt en gearing var på mere end fem gange selskabets EBITDA. Det er hvad det betyder, at handle i alle interessenters interesse og tage bæredygtige beslutninger fra et finansielt synspunkt.

For nogle år siden, da aktierne handlede på et lavere niveau, kom der forskellige tilbud om opkb. De var interesserede i at afskrive selskabet og gøre det privat. ”Men jeg svarede, at dette ikke ville være i alle aktionærers interesse og takkede nej,” udtaler Battista. Jeg ser ikke en risiko for Prysmians uafhængighed i horisonten. Vi er helt sikkert defineret som et offentligt selskab, og selvfølgelig er vi sårbare over for en fjendtlig overtagelse. Vi kan ikke udelukke, at f.eks. en asiatisk industrikoncern måske kommer og banker på døren, med det formål at opnå global lederskab inden for branchen.

IlSole24Ore – interview to V. Battista (Italian)