Bæredygtighed

OVERBLIK

Vores bæredygtige forpligtelser

Hos Prysmian er vi engageret i FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Derfor har vi fastsæt ambitiøse mål for, at fremme et inklusivt og diversificeret arbejdsmilø, reducere vores klimabelastning og fremmer overgangen til et klimaneutralt samfund.

Vi har endvidere forplitet os til at støtte vores kunder med overgangen til vedvarende energi, elektrificering og digitalisering af samfund - ved at investere i teknologier og proceser, der kan skabe en bæredygtig impakt.

FOKUS PÅ

Styring

Vores bæredygtighedsstrategi har til formål at støtte vores kunder med kabelteknologier og -services i forbindelse med overgangen til vedvarende energi og digitalisering af samfund samt at overholde FN's verdensmål. Vores klimamål er baseret på videnskabelig forskning og i overensstemmelse med Paris-aftalen.

SBTi (Science Based Targets initiative ) har valideret Prysmian Groups reduktionsmål for virkosmhedens CO2-udledning som følgende: 

  • -46% reduktion af scope 1. og 2. COudledning i 2030
  • -28% reduktion af scope 3. COudledning i 2030 (ny målsætning i 2022, tidligere -21%)
  • -90% reduktion af scope 1. og 2.COudledning i 2035 
  • -90% reduktion af scope 3. COudledning i 2050
  • Offset af øvrig COudledning 

 

FOKUS PÅ

Produktion

Vi har forpligtet os til at  sikre en bæredygtig fremtid for virksomheden og alle vores interessanter, uden at gå på kompromis med kvalitet. Dette gør vi ved at udnytter teknologi og innovation til at finde, skabe og implementere løsninger, der bygger en bedre fremtid for alle.

Hver dag, er vi forpligtet til at forbedre bæredygtigheden af ​​vores produktionsprocesser og værdikæde.Vi arbejder sammen leverandører og kunder, om at udvikle og implementere aktiviteter og produkter, som opfylder vores målstninger om at reducere vores klimabelastning.

FOKUS PÅ

Mennesker & samfund

Som en koncern med et globalt fodaftryk tager vi vores ansvar for at skabe et inkluderende miljø for vores ansatte alvorligt. Vi bygger på en kultur baseret på deling, samarbejde, åbenhed og gennemsigtighed, hvilket betyder, at vi omfavner mangfoldighed, og vi overvåger konsekvent vores udvikling.

Hver af vores medarbejdere har et unikt kompetencesæt, perspektiv og kapacitet, som de tilfører virksomheden. Vi opfordrer dem til at sætte deres præg på Prysmian Group ved at anerkende den væsentlige rolle, de spiller for virksomheden.

FOKUS PÅ

Produkter & services

En design for sustainability strategi (D4S), sikrer at vores innovation er drevet af hensyn til bæredygtighed. Her fokuserer vi på at benytte flere genbrugsmaterialer, reducere emballage, forlænge vores produkters levetid og genanvendels efter endt brug.

Eco Cable er vores miljøkoncept for lancering af kabler med et lavt klimaaftryk. 

Herigennem får du nem og hurtig adgang til gennemskuelig miljødokumentation for en række af vores mest miljøvenlige kabler.