SBTi mål

OVERBLIK

Reduktionsmål

Prysmian tilsluttede sig det globale Science Based Targets initiative (SBTi) første gang i 2020. Allerede i september 2021 fremlagte vi reviderede og endnu mere ambitiøse klimamål for reduktion af vores CO2-udledning - og har senest i juni 2023 fået godkendt nye reduktionsmål. 

Faktisk var Prysmian den første kabelproducent i verden, med SBTi validerede klimamål for ikke blot scope 1. og 2. men også scope 3.

SCIENCE BASED TARGETS INITIATIVE

Hvad er SBTi

Science Based Targets initiative (STBi) er et fælles internationalt initiativ drevet af NGO’en Carbon Disclosure Project (CDP), UN Globale Compact, World Resources Institute (WRI) og Verdensnaturfonden (WWF), som støtter private og børsnoterede virksomheder med at opstille bæredygtige mål i overensstemmelse med klimaforskningens anbefalinger.

SBTi udvikler målsætningsmetoder baseret på seneste klimavidenskab fra IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) til virksomheder i forskellige brancher. Metoden gør det muligt at specificere, hvor hurtigt og i hvilke tempi en virksomhed skal reducere deres udledning af drivhusgasser (herunder CO2 ), hvis de skal leve op til Paris-aftalen og målet om at holde den globale opvarmning under 1,5 grader.

VALIDERET AF SBTI

Prysmian reduktionsmål

I henhold til SBTi validering har Prysmian forpligtet sig til at nedbringe virksomhedens GHG-emissioner som følgende:

  • -55/60% reduktion af scope 1. og 2. COudledning i 2030
  • -28% reduktion af scope 3. COudledning i 2030
  • -90% reduktion af scope 1. og 2.COudledning i 2035 
  • offset af øvrig COudledning til scope 1 & 2
  • net zero til scope 3. COudledning i 2050 
SBTI-roadmap-2024

 

Hvad er scope 1, 2 og 3 GHG emissioner

Scope 1: Omfatter virksomhedens direkte udledninger, der stammer fra aktiviteter indenfor organisationen. Det vil sige udledninger virksomheden selv forårsager fra lokaliteter og maskiner. Det kan være udledning naturgas, LPG, bensin, diesel, branstofsolie, gas til køling og ventilation eller SF6 gas til testning.

Scope 2: Omfatter virksomhedens indirekte udledninger gennem den energi, vi køber fra el-værker eller varmeværker. Udledningen stammer fra generering af den energi, som virksomheden efterfølgende benytter til for eksempel varme, køleprocesser, ventilation eller damp.

  • Local-based CO2 udledning er baseret på den gennemsnitlige emissionsfaktor for det lokale elnet. 
  • Market-based COudledning er mere nuanceret og tager hensyn til grønne tariffer, vedvarende certifikater (GoO) eller PPA'er, som kan indgå i den endelige emissionsberegning.

Scope 3: Omfatter alle andre indirekte udledninger der stammer fra aktiviteter udenfor virksomheden, fra kilder vi ikke ejer eller kontrollerer. Det vil sige udledninger forbundet med den værdikæde, som virksomheden indgår i. Scope 3-udledninger kan enten stamme fra upstream eller downstream, det vil sige før eller efter virksomhedens placering i værdikæden.

  • Upstream: Indkøb af råmaterialer, varer, maskiner og tjenesteydelser, brændstof og gas, fabriksaffald, transport til og mellem fabrikker, ansattes forretningsrejser og pendling samt virksomhedens investeringer. 
  • Downstream: Transport af færdige varer, forarbejdning af solgte varer, slutbrug af solgte varer og services, bortskaffelse af varer, indpakning og affald, leasede aktiver samt drift af franchise og investeringer.